کارفرما

درباره “poria rezaeynasab”

پروژه های ارسال شده

  • هزینه پروژهنرخ هر ساعت برای تخمین زده شده 1,000,000 تومان - 1,500,000 تومان برای 20 ساعت

طراحی و شبیه سازی آنتن مایکروویو پوشیدنی برای دو سمت فرستنده و گیرنده در باند ISM و فرکانس ۲.۴۵ گیگا هرتز با نرم افزار HFSS