ویراستار / دیجیتال مارکتر

تعهد به زمان و وقت شناسی برای انجام درست کار یادگیری سریع به کارگیری همه ی توانمندی ها برای انجام هرچه بهتر کار مشتاق به…

 • هزینه پروژههزینه 150,000 تومان

پروژه انجام شده است.

 • مدت زمان شغلکمتر از یک ماه
 • نوع شغلنوع شغل: کنترل از راه دور
 • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
 • مهلت پروژهمنقضی شده
 • سطح پروژهذخیره
 • مشاهده شغل
 • هزینه پروژهنرخ هر ساعت برای تخمین زده شده 300,000 تومان برای 16 ساعت

پروژه انجام شده است.

 • هزینه پروژههزینه 400,000 تومان

پروژه انجام شده است.

 • هزینه پروژهنرخ هر ساعت برای تخمین زده شده 400,000 تومان برای 2 ساعت

پروژه انجام شده است.

 • هزینه پروژهنرخ هر ساعت برای تخمین زده شده 900,000 تومان برای 26 ساعت

پروژه انجام شده است.

 • هزینه پروژهنرخ هر ساعت برای تخمین زده شده 20 تومان برای 28 ساعت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که…

 • هزینه پروژهنرخ هر ساعت برای تخمین زده شده 23 تومان برای 12 ساعت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که…

 • هزینه پروژهنرخ هر ساعت برای تخمین زده شده 30 تومان برای 11 ساعت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که…

 • مدت زمان شغلکمتر از یک هفته
 • نوع شغلنوع شغل: در محل جزئی
 • نوع پروژهنوع پروژه: ساعتی
 • مهلت پروژهمنقضی شده
 • سطح پروژهذخیره
 • مشاهده شغل