برنامه نویسی موبایل
  • 100 تومان - 12,000,000 تومان / ساعت
  • اصفهان
  • ذخیره
0/5(0 بازخورد)

برنامه نویس موبایل و وب
  • 100,000 تومان - 200,000 تومان / ساعت
  • کردستان
  • ذخیره
0/5(0 بازخورد)

دیار نوذری هستم. دارای تجربه چندین ساله در حوزه های مختلف برنامه نویسی هستم و با دارای روحیه چالش پذیر بالایی هستم که قادر به…

برنامه نویسی پایتون
  • 120,000 تومان - 200,000 تومان / ساعت
  • ذخیره
0/5(0 بازخورد)