فرانت اند - ری اکت
 • 100,000 تومان  / ساعت
 • تهران
 • ذخیره
0/5(0 بازخورد)

طراح سایت
0/5(0 بازخورد)

ZANA NOURI WEB DEVELOPER   summery Family-friendly , 3 years of recent focus on web development,and interest in music, movies, video games, travel, meeting, group…

Senior Software Engineer
 • 200,000 تومان - 5,000,000 تومان / ساعت
 • ذخیره
0/5(0 بازخورد)

برنامه نویسی وب
 • 100,000 تومان - 400,000 تومان / ساعت
 • ذخیره
0/5(0 بازخورد)

متخصص وب
 • 69,000 تومان - 107,500 تومان / ساعت
 • ذخیره
0/5(0 بازخورد)

تیم برنامه نویسی و طراحی سایت سیلروب

طراحی سایت
 • 500,000 تومان - 700,000 تومان / ساعت
 • خراسان رضوی
 • ذخیره
0/5(0 بازخورد)

لیسانس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار علاقه مند به برنامه نویسی و طراح سایت و به دنبال تجربه کاری به عنوان توسعه دهنده فرانت