کارفرما

درباره “کیارش رهبر”

پروژه های ارسال شده

  • هزینه پروژههزینه 4,000,000 تومان - 5,000,000 تومان

انجام پروژه شبیه سازی یک موتور احتراق داخلی‌ ۴ سیلندری SI با استفاده از نرم افزار‌های GT-POWER یه RICARDO-WAVE. نیاز به شبیه سازی یک موتور…