کارفرما

درباره “میلاد قاسمی”

پروژه های ارسال شده

  • هزینه پروژههزینه 350,000 تومان - 700,000 تومان

سلام من نیازمند ساخت تعداد پوستر دیجیتالی هستم البته در حال حاظر یک نمونه رو میخوام انجام بدم فایلی که زمیمه شده نمونه ای است…