فریلنسر
زهرا فیروزمند
0/5 (0 بازخورد)
زمان عضویت 4 دی, 1401
سلامتی پروفایل 40%

؟؟؟

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

خدمات در حال انجام

0

خدمات تکمیل شده

0

خدمات لغو شده

0 تومان

درآمد کل

* برای ارسال پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد

تجربه

برنامه نویس

  •  آریاپردازان
  •  دی 1401 - دی 1401

؟.... خلخل ل ل ح خل لح حلجل ل حل حل لح لح لح ل لح حل ححل لح

تحصیلات

لیسانس

  •  دانشگاه اصفهان
  •  دی 1401 - دی 1401

..... تذا هل جا کد خل حل ا جا ا جل حل ل حل