Senior Software Engineer
  • 200,000 تومان - 5,000,000 تومان / ساعت
  • ذخیره
0/5(0 بازخورد)

  • هزینه پروژههزینه 3,000,000 تومان - 7,000,000 تومان

با درود فراوان پروژه کلود ماینینگ و هش سنتر وب سایت و پلتفرم کلود ماینینگ ویژه هدف اصلی و کلیات خدمات سایت: ارايه خدمات هش پاور یا هش ریت به…

طراحی سایت, برنامه نویسی,
  • 20,000 تومان - 40,000 تومان / ساعت
  • ذخیره
0/5(0 بازخورد)

طراحی وب سایت، پرتال، اتوماسیون های اداری و مالی کاملاً اختصاصی با PHP

طراح وب سایت
  • 100 تومان - 50 تومان / ساعت
  • ذخیره
0/5(0 بازخورد)