trust wallet

  • نوع شغلنوع شغل: کنترل از راه دور
  • مدت زمان شغلکمتر از یک ماه
  • آذربایجان شرقی

جزئیات پروژه

کیف پول trust wallet قفل شده

هیچ ارز دیجیتالی ارسال نمی‌شود فقط دریافت می‌شود

تنها اطلاعات موجود private key و ۱۲ کلمه است

نوع فریلنسر مورد نیاز برای این پروژه