جزئیات شغل

  1. خانه
  2. آذربایجان شرقی
  3. جزئیات شغل

trust wallet

  • نوع شغلنوع شغل: کنترل از راه دور
  • مدت زمان شغلکمتر از یک ماه
  • سطح پروژهپیشرفته

جزئیات پروژه

کیف پول trust wallet قفل شده

هیچ ارز دیجیتالی ارسال نمی‌شود فقط دریافت می‌شود

تنها اطلاعات موجود private key و 12 کلمه است

نوع فریلنسر مورد نیاز برای این پروژه