جزئیات شغل

  1. خانه
  2. PHP
  3. جزئیات شغل

استاد فناوری اطلاعات

  • نوع شغلنوع شغل: در محل جزئی
  • مدت زمان شغلبیش از 6 ماه
  • سطح پروژهپیشرفته

جزئیات پروژه

پروژه انجام شده است.

مهارت مورد نیاز است

دسته بندی های صنعت

پیوست ها