وارد کردن محصولات به سایت وردپرس

  • نوع شغلنوع شغل: در سایت
  • مدت زمان شغل1 تا 3 ماه
  • تهران

جزئیات پروژه

لیست اسامی کالا و قیمت و توضیحات خدمت شما ارسال می شود و تکمیل و ساخت محصول با seo سبز به عهده شماست.

مهارت مورد نیاز است

دسته بندی های صنعت

نوع فریلنسر مورد نیاز برای این پروژه