طراحی سایت با ۶ صفحه برای سازمان مردم نهاد

  • نوع شغلنوع شغل: در سایت
  • مدت زمان شغل1 تا 3 ماه
  • تهران

جزئیات پروژه

طراحی یک سایت برای یک انجمن و سازمان مردم نهاد مطابق اطلاعاتی در ادامه و در چت ارسال میشود.

بطور کلی یک صفحه اصلی وان پیج هست با تعدادی

مهارت مورد نیاز است

دسته بندی های صنعت

نوع فریلنسر مورد نیاز برای این پروژه