ساخت API با استفاده از گوگل اپس اسکریپت:

  • نوع شغلنوع شغل: کنترل از راه دور
  • مدت زمان شغلکمتر از یک هفته
  • مهلت پروژه1 اسفند, 1404
  • تهران

جزئیات پروژه

ساخت API با استفاده از گوگل اپس اسکریپت:

با استفاده از اپس اسکریپت یک API بسازیم

وظیفه این API آن است که یک دسته جدید تسک و یک تسک جدید در داخل آن دسته در Google Tasks ایجاد کند. پارامترهای این API، نام دسته و تایتل تسک هستند. پس از اینکه این API را با استفاده از گوگل اپس اسکریپت ساختید، با استفاده از پستمن درستی عملکرد آن را تست کنید.

دسته بندی های صنعت

زبان های مورد نیاز

نوع فریلنسر مورد نیاز برای این پروژه