یزد

  1. خانه
  2. یزد

با سلام خدمت دوستان چندتا پایان نامه هست که نیازه مطابق با شیوه نامه دانشگاه , ویراستاری بشه پایان نامه ها هم کامل به زبان عربیه . حق الزحمه این…

  • هزینه پروژههزینه 300,000 تومان - 750,000 تومان
  • سطح پروژهمتوسط
  • مدت زمان شغل3 تا 6 ماه
  • نوع شغلنوع شغل: کنترل از راه دور
  • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
  • یزد
  • سطح پروژهذخیره
  • مشاهده شغل