فریلنسر
ایمیل تأییده شده است مائده زلقی
0/5 (0 بازخورد)
زمان عضویت 1 بهمن, 1401
سلامتی پروفایل 30%

ادیت عکس/تدوین ویدیو/تایپ/ترجمه

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

خدمات در حال انجام

0

خدمات تکمیل شده

0

خدمات لغو شده

0 تومان

درآمد کل

* برای ارسال پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد