کارفرما

درباره “عباس صابر”

پروژه های ارسال شده

  • هزینه پروژههزینه 5,000,000 تومان - 10,000,000 تومان

نیاز به طراح وب برای ساخت وبسایت نمایشگاه محصولات صاراتی نیاز به دو نوع دسترسی (یوزر) ۱- اکانت مربوط به صادرکنندگان (قابلیت ارسال مشخصات، آپلود…