جزئیات شرکت

  1. خانه
  2. جزئیات شرکت
کارفرما

درباره “رضا محمدی”

  • هزینه پروژههزینه 1,000,000 تومان - 3,000,000 تومان

کیف پول trust wallet قفل شده هیچ ارز دیجیتالی ارسال نمی‌شود فقط دریافت می‌شود تنها اطلاعات موجود private key و 12 کلمه است

  • سطح پروژهپیشرفته
  • نوع شغلنوع شغل: کنترل از راه دور
  • مدت زمان شغلکمتر از یک ماه
  • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
  • سطح پروژهذخیره
  • مشاهده شغل